Thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp đang triển khai các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019 như sau: 1. Chư...

VASI gặp mặt hội viên Quí II năm 2019

Vào tối ngày 23/5/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, VASI đã tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp hội viên Quý II năm 2019. Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của năm 20...