VASI gặp mặt hội viên Quí I năm 2019

Tối ngày 6/3/2018, VASI đã tổ chức buổi gặp mặt hội viên đầu năm 2019 tại Hà Nội. Như thường lệ, các buổi gặp mặt hội viên của VASI được tổ chức mỗi quý 1 l...