VASI gặp mặt hội viên Quí I năm 2019

Tối ngày 6/3/2018, VASI đã tổ chức buổi gặp mặt hội viên đầu năm 2019 tại Hà Nội. Như thường lệ, các buổi gặp mặt hội viên của VASI được tổ chức mỗi quý 1 l...

VKIST – Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I

Viện VKIST là tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập thông qua dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA KEIEIJUKU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Khóa học Kinh doanh cao cấp – KEIEIJUKU Khóa 12 và 13         Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) xin gửi đ...