Giới thiệu

Về chúng tôi

Tổ chức hàng đầu Việt Nam về công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ

Thành lập tháng 3/2017, Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) là tổ chức độc lập, phi chính phủ và phi lợi nhuận, đại diện cho doanh nghiệp sản xuất chế tạo và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Các hoạt động của VASI chủ yếu gồm: nâng cao năng lực hội viên qua đào tạo và tư vấn; business matching hội viên với người mua trong nước và xuất khẩu; nghiên cứu khảo sát cung cấp dữ liệu các ngành liên quan; đại diện hội viên đóng góp ý kiến với Chính phủ, các tập đoàn lớn và các đối tác khác.

300+
Hội viên trong các lĩnh vực
300+
Hội viên trong các lĩnh vực
300+
Hội viên trong các lĩnh vực

Sơ đồ tổ chức

Ban chấp hành VASI nhiệm kỳ 2022–2027

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.