Tìm kiếm doanh nghiệp

Cơ khí

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại An Việt

Mã số doanh nghiệp: 0500551608
Năm thành lập: 2006
Địa chỉ: Số 15 TT xây lắp điện, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội , , Hà Nội
Điện thoại: +84-24-62 946 855
Mã số doanh nghiệp: 0500551608
Tiêu chuẩn quản lý: ISO 9001:2015
Sản phẩm chính: Khuôn mẫu đột dập, Linh kiện cơ khí chính xác, Linh kiện đột dập
Trang thiết bị chính: Máy dập (60T-150T)
Khách hàng chủ yếu: Các công ty FDI, Tomeco, Gteco
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Tổng số lao động: 60
THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ
Người liên hệ: Đào Văn Minh
Chức vụ: Phòng kỹ thuật
Số điện thoại: +84-818 383 189

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại An Việt

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.