11/10/2017

Xuất bản Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam 2017-2018

Cuốn Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam là sản phẩm của dự án “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu”, do liên minh Châu Âu tài trợ, trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (Dự án EU-MUTRAP)

Từ năm 2014, cuốn Niên giám đã được xuất bản và cập nhật hàng năm. Trong cuốn Niên giám năm nay, chúng tôi giới thiệu thông tin chi tiết về 180 doanh nghiệp Việt Nam, sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong 3 lĩnh vực: cơ khí; điện – điện tử; nhựa – cao su. Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu, đã thành công trong việc tham gia mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam cũng như xuất khẩu.

Trong cuốn sách này, chúng tôi cũng cung cấp thông tin về các chính sách hiện hành của chính phủ Việt Nam nhằm ưu tiên và khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ. Báo cáo tình hình phát triển và số liệu xuất nhập khẩu một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2012 đến 2015 cũng đã được cập nhật.

Quý vị có thể tra cứu và tải bản mềm của cuốn Niên giám năm 2017 – 2018 tại đây.

Chúng tôi hy vọng cuốn Niên giám đã phần nào đáp ứng được nhu cầu thông tin của quý vị. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích, góp phần thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển.

Trân trọng

Giám đốc Dự án “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu”

Giám đốc Trung tâm phát triển doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ (SIDEC)

Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp (IPSI)

Bộ Công Thương