22/08/2018

VKIST – Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I

Viện VKIST là tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập thông qua dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc với sứ mệnh: “Trở thành một tổ chức hàng đầu trong nghiên cứu khoa học ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành công nghiệp và tiến bộ kinh tế bền vững “.
“VKIST – Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I” với chủ đề: “Nhu cầu công nghệ trong quá trình sản xuất tự động hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam” là sự kiện đầu tiên mà VKIST và các Hiệp hội Việt Nam trong ngành công nghiệp điện tử, tự động hóa và hỗ trợ hợp tác cùng nhau và tập trung vào nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ, bên cạnh đó Viện là cầu nối giữa các ngành công nghiệp và trường đại học, viện nghiên cứu.
Diễn đàn sẽ mang lại cơ hội để Doanh nghiệp nêu lên những khó khăn trong hiện tại và thảo luận về nhu cầu của công ty trong quá trình sản xuất tự động hóa. Đặc biệt, là tìm kiếm các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào công nghệ tốt và tiên tiến hơn để trở thành người chiến thắng trên thị trường.

Vui lòng liên lạc nếu cần thêm thông tin:
– Chị Trần Thủy – Ban thư ký VKIST tại Việt Nam. Email: tthanhthuy@ most.gov.vn / thanhthuytran83@gmail.com; Điện thoại: 096 5588835
– Anh Nguyễn Đức Mạnh – Email: ducmanh2835@gmail.com; Điện thoại: 090 6301993