08/06/2021

VASI Thông báo tuyển chọn chuyên gia trong nước

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) được Bộ Công Thương giao chủ trì thực hiện Đề án: “Tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ quản lý của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ về quản trị chi phí hiệu quả tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, theo Quyết định 3616/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021.

Để thực hiện đề án này, VASI cần tuyển chọn 01 hoặc 02 chuyên gia, nội dung như sau:

  1. Phạm vi công việc: Chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện giảng dạy chính tại các lớp đào tạo thuộc Đề án, theo sự phân công của chủ nhiệm đề án. Bao gồm các nội dung chính:

– Biên soạn tài liệu đào tạo và tài liệu trình chiếu, bài tập, thảo luận nhóm, bài kiểm tra cuối khóa cho các khóa đào tạo;

– Đào tạo và giảng dạy trực tiếp, từ 1 tới 6 khóa đào tạo tập trung, từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2021 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh;

– Nội dung các khóa đào tạo: (1) xây dựng quy trình quản trị chi phí, nhận diện và phân loại chi phí; (2) xây dựng định mức và dự toán chi phí, kế toán chi phí hoạt động và tính giá thành sản phẩm; (3) phân tích các biến động chi phí trong doanh nghiệp sản xuất; (4) hướng dẫn về cách tính giá, chi phí của các khách hàng chính trong lĩnh cực CNHT là các chuỗi cung ứng toàn cầu/Tập đoàn đa quốc gia.

– Đối tượng học viên: Ban giám đốc, phòng tài chính, phòng kế toán, phòng marketing, phòng bán hàng, bộ phận sản xuất, kế hoạch, cung ứng, dự án….

  1. Yêu cầu chung về năng lực: Cá nhân tham gia dự tuyển đáp ứng các yêu cầu sau:

–    Có bằng Thạc sỹ, ưu tiên về công nghiệp, quản trị kinh doanh, tài chính- kế toán và liên quan;

–    Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp công nghiệp về tài chính- kế toán, quản trị chi phí;

–    Đã tham gia đào tạo tối thiểu 02 chương trình thuộc các nội dung: Hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp về quản trị tài chính, quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất, xây dựng báo giá, tính chi phí trong báo giá cho khách hàng thuộc các chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu;

–    Có kinh nghiệm làm việc với các TĐĐQG, doanh nghiệp cung ứng cho TĐĐQG trong công nghiệp về xây dựng cơ cấu giá, hạch toán tính giá sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, phân tích biến động chi phí;

–    Có khả năng thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá các nguồn thông tin phục vụ công tác tư vấn xây dựng giáo trình;

–    Có khả năng sắp xếp thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

  1. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ năng lực (Ho so giang vien – QT CHI PHÍ) trước ngày 16/6/2021 về Văn phòng Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam theo địa chỉ:

Tên đơn vị:      Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam; 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người liên hệ: Mr. Phong. SĐT: 0945 983 992. Email: [email protected]

Chi tiết vui lòng xem thông báo đính kèm.

Trả lời