24/01/2022

VASI – Phiếu khảo sát nhu cầu Hội viên năm 2022

Kính gửi: Quý doanh nghiệp hội viên,
Với mong muốn thực hiện các hoạt động hội viên thiết thực hơn, từ năm 2022, hàng năm VASI sẽ thực hiện khảo sát nhu cầu hội viên. Căn cứ trên kết quả khảo sát, VASI sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm và trong giai đoạn 2 tới 3 năm. Trên cơ sở nhu cầu, hàng tháng VASI sẽ thực hiện các hoạt động đào tạo, tư vấn và kết nối giao thương. Đồng thời, văn phòng VASI sẽ liên hệ với các đối tác để tìm chương trình phù hợp hỗ trợ hội viên.
Kính đề nghị quý vị cho biết nhu cầu của công ty mình theo các nội dung trong form đính kèm. https://forms.gle/NzVDbZS97HHWmuDE7
Rất mong các anh chị chia sẻ thông tin chi tiết,
xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời