06/03/2023

VASI – Mời tham gia chương trình VASI Sourcing tour – Tour 1 – Thứ 5, thứ 6, ngày 16, 17 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị

Từ năm 2023, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) tổ chức chương trình VASI Sourcing tour để giới thiệu năng lực hội viên đến với khách hàng tiềm năng và đối tác.

VASI trân trọng kính mời Các Cơ quan đại diện thương mại các nước tại Việt Nam, Tổ chức kết nối, Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và các doanh nghiệp thành viên quan tâm tới tìm NCC tại Việt Nam tham gia VASI SOURCING TOUR 2023 – Tour 1 vào thứ 5, thứ 6, ngày 16, 17 tháng 3 năm 2022.

Chương trình chi tiết:

  • Tiếng Việt: vui lòng xem bên dưới bài viết.
  • Tiếng Anh vui lòng xem tại đây.

Chi tiết vui lòng liên hệ đăng ký trước ngày 10 tháng 3 năm 2023 với người liên hệ của VASI: Mr. Tại – SĐT/Zalo: 0944359988; Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn 4 doanh nghiệp hội viên: JK, EMTC, Vân Long, Manutronics đã hô trợ thực hiện chương trình này.

Đây là tour thứ 1 VASI thực hiện hoạt động này. Các doanh nghiệp hội viên VASI muốn mời các đoàn tương tự tới thăm và kết nối vui lòng liên hệ với Văn phòng VASI để sắp xếp cho những tour tiếp theo.

Trả lời