08/11/2022

VASI – Khảo sát hiệu quả hoạt động năm 2022 và mong muốn hội viên năm 2023

Kính gửi: Quý hội viên
Với mong muốn rút kinh nghiệm các hoạt động đã thực hiện trong năm 2022, lên kế hoạch thực hiện các hoạt động hội viên năm 2023 thiết thực, hiệu quả, VASI thực hiện hoạt động khảo sát, đánh giá các hoạt động đào tạo, tư vấn và kết nối giao thương đã thực hiện trong năm 2022 và mong muốn của hội viên cho năm 2023.
Kính đề nghị quý hội viên cho biết thông tin theo bảng câu hỏi đính kèm: https://forms.gle/hJNPLRJMHaM3M3mx7
Thời gian thực hiện khảo sát: tới hết ngày thứ 3, ngày 15/11/2022.
Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ thông tin của quý hội viên.
Trân trọng.

Trả lời