21/06/2022

VASI kết nối doanh nghiệp Việt Nam làm linh kiện Tools

VASI phối hợp với Phòng thương mại và đầu tư vùng Basque – Tây Ban Nha kết nối doanh nghiệp Việt Nam làm linh kiện Tools

Một doanh nghiệp của Tây Ban Nha (Grip-on Tools – Link website: https://www.grip-on.com/) muốn thông qua VASI để tìm kiếm nhà cung cấp tại Việt Nam cho một số loại linh kiện cho Dụng cụ có bản vẽ như sau:

Các công ty quan tâm vui lòng click vào link trên để xem bản vẽ.

Số lượng dự kiến: 60,000 sản phẩm/năm cho mỗi loại (tổng cộng là 120,000 sản phẩm/năm).

Xin lưu ý là công ty này tìm phần lưỡi kim loại như bản vẽ, sản phẩm lưỡi này sẽ được xuất khẩu về Tây Ban Nha để thực hiện các công đoạn cuối cùng (sơn, mạ, phủ bề mặt, lắp ráp…) thành sản phẩm cuối cùng như ảnh:

Đây là 2 trong số 12 loại linh kiện với tổng sản lượng cần mua khoảng 540,000 sản phẩm/năm mà công ty này đang tìm kiếm.

Doanh nghiệp quan tâm vui lòng đăng ký kết nối theo đường link: https://forms.gle/aegZ2aPZihQDRH3F9

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 30/6/2022.

Chú ý: Thông tin đăng ký sẽ được VASI gửi tới người mua tại Tây Ban Nha, các anh chị vui lòng điền thông tin bằng tiếng Anh, người liên hệ cũng chọn người có thể giao dịch bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin người liên hệ của Văn phòng VASI: Anh Nguyễn Trường Minh – SĐT: 0945632158. Email – Minhnt618@gmail.com

Trả lời