02/06/2017

VASI- Buổi gặp mặt tháng 5

 

Vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt nam (VASI) đã tổ chức buổi gặp tháng 5 với 19 doanh nghiệp hội viên cùng với các cơ quan và các tổ chức liên quan tại Press Club, 59A Lý Thái Tổ.

Tại buổi gặp mặt, ông Phan Đăng Tuất – Phó Chủ tịch thường trực nói rõ phương hướng hoạt động cũng như những việc cần triển khai thực hiện của VASI trong thời gian tiếp theo.

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Văn phòng các chương trình Khoa học Công nghệ Quốc gia, ông Nguyễn Sĩ Đăng giới thiệu về các Các chương trình Khoa học Công nghệ Quốc gia của Bộ Khoa học Công Nghệ đến năm 2020. Với mục tiêu “lấy doanh nghiệp làm trung tâm để đổi mới và ứng dụng khoa học và công nghệ, tập trung các nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, để hình thành và phát triển những sản phẩm thương hiệu Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao”.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Huy – Phó Giám đốc Quĩ Đổi mới Công nghệ Quốc gia cũng giới thiệu với các doanh nghiệp hội viên về chương trình Quĩ Đổi mới Quốc gia. Với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới.

Thay mặt Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), xin trân trọng cảm ơn các quí vị đã tham gia buổi gặp măt. Trong trường hợp cần thêm thong tin chi tiết về các nội dung trong buổi gặp, quí vị có thể lien hệ với Văn phòng Hiệp hội.

Về thủ tục đăng ký tham gia Hội viên VASI: các doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân chưa đăng ký tham gia chính thức, xin thực hiện theo thông tin ở đây: http://vasi.org.vn/moi-dang-ky-hoi-vien-hiep-hoi-cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-vasi/

Trân trọng,

VASI