23/09/2019

Triển lãm tìm kiếm và kết nối doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng Samsung

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp,

Samsung đang lên kế hoạch tổ chức “Triển lãm tìm kiếm và kết nối doanh nghiệp tiềm năng” vào tháng 11/2019. Vì vậy, Samsung muốn tìm kiếm các doanh nghiệp có nhà máy đăt tại Việt Nam (doanh nghiệp nội địa & doanh nghiệp nước ngoài) cho triển lãm lần này. Hiện tại, Samsung đã thu thập và tổng hợp danh mục các linh phụ kiện hỗ trợ theo nhu cầu của nhà máy Samsung (chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm).
Về danh sách các doanh nghiệp tiềm năng theo danh mục linh phụ kiện ưu tiên đính kèm, kính mong Quý Doanh nghiệp có thể gửi lại thông tin cho trước ngày 1/10/2019

Để biết thêm chi tiết, anh/chị vui lòng liên hệ:  Anh Dương Danh Tại (Mobile: 0944359988; Email: [email protected])