19/12/2022

Triển khai gói tư vấn IATF16949:2016 của dự án USAID LinkSME cho hội viên VASI

Theo hợp đồng với dự án USAID LinkSME cung cấp gói tư vấn IATF16949:2016, công ty tư vấn 3A đã bắt đầu làm việc với 3 công ty nhỏ và vừa là hội viên VASI được lựa chọn tham gia hoạt động này. Chứng nhận này là yêu cầu thiết yếu đối với các công ty muốn trở thành nhà cung cấp bền vững trong ngành ô tô. Trong thời gian 8 tháng, các chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện các chuyến đánh giá, các khóa đào tạo, hướng dẫn chi tiết và đánh giá thử nghiệm cho các DNVVN tại 3 công ty, để chuẩn bị cho đánh giá chính thức của bên thứ ba. Dự kiến cả 3 công ty sẽ có chứng nhận này vào tháng 6 năm 2023.

Ngày 11 và 14 tháng 11 năm 2022, tư vấn dự án đã tiến hành đánh giá khoảng trống trong hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầu của IATF 16949:2016 tại công ty Mê Trần Bình Xuyên. Cuối tháng 11, các đánh giá được thực hiện tại công ty Innotek và Bách Tùng.

Ngày 05 và 06/12, các chuyên gia tư vấn đã tiến hành khóa đào tạo về 2 công cụ cốt lõi là Phân tích Hệ thống Đo lường và Kiểm soát Quy trình Thống kê cho nhân viên của công ty Innotek. Khóa đào tạo được kết hợp giữa kiến thức, thực hành và đề xuất các dự án nhỏ thực tế sẽ được thực hiện tại chỗ. Đây là phần đầu tiên của chuỗi đào tạo về công cụ cốt lõi, trong đó phần sau sẽ được thực hiện vào tháng 1 năm 2023.

Ngày 08-09/12, chuyên gia tư vấn đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức IATF 16949:2016 và hướng dẫn soạn thảo tài liệu tại Mê Trần Bình Xuyên và tương tự cho Bách Tùng từ 12-14/12.

Ảnh 1: Đánh giá tại Mê Trần Bình Xuyên

Ảnh 2: Khóa đào tạo công cụ cốt lõi tại Innotek

Ảnh 3: Đào tạo nhận thức IATF 16949:2016 tại Bách Tùng

Trong năm 2022-2023, VASI phối hợp với các đơn vị hỗ trợ tổng cộng 8 công ty hội viên lấy chứng nhận IATF 16949 (5 công ty theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công Thương và 3 công ty theo chương trình tài trợ của Dự án USAID-LinkSME). Các công ty đều sẽ thực hiện đánh giá lấy chứng nhận trong năm 2023.

Trả lời