14/06/2021

Tổng kết Danh sách đóng góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid 19

Kính gửi Quý Hội viên VASI,
Tính đến hết ngày 11/6/2021, VASI đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ của 52 Hội viên với số tiền là 292.100.000 đồng. VASI sẽ trích từ Quỹ hội phí là 107.900.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Quyên góp được để ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng Covid 19 của Chính Phủ là 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).

Danh sách chi tiết các Hội viên đã ủng hộ: Danh sách

VASI sẽ thực hiện thực hiện thủ tục chuyển số tiền đóng góp trên cho Quỹ Vaccine phòng Covid 19 và thông báo sớm nhất tới toàn thể Hội viên.
VASI trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp Hội viên đã đồng hành cùng VASI trong hoạt động ý nghĩa này và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tham gia của các doanh nghiệp trong các hoạt động sắp tới.

Trả lời