18/06/2021

Tọa đàm trực tuyến “Chiến lược đầu tư mở rộng sản xuất và tiếp cận tài chính giúp doanh nghiệp phục hồi sau Covid – 19

Kính gửi: Quý doanh nghiệp hội viện

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) xin gửi tới quý hội viện thông tin về Tọa đàm trực tuyến “Chiến lược đầu tư mở rộng sản xuất và tiếp cận tài chính giúp doanh nghiệp phục hồi sau Covid – 19” do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức thông qua Hợp phần kết nối thị trường của Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME).

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Quý doanh nghiệp hội viên quan tâm vui lòng bấm vào poster ở trên và đăng ký tham gia.

Trân trọng.

Trả lời