VASI- Buổi gặp mặt tháng 5

  Vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt nam (VASI) đã tổ chức buổi gặp tháng 5 với 19 doanh nghiệp hội viên cùng với các cơ qua...