15/07/2019

Thư mời tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp dán nhãn chứng nhận CE và UL cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

Thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2019, do Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương chủ trì, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp dán nhãn chứng nhận CE và UL cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

1. Mục tiêu: Hỗ trợ doanh nghiệp dán thành công nhãn chứng nhận CE và UL cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

2. Thời gian: Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019.

3. Nội dung: Hỗ trợ một phần kinh phí tư vấn cho các doanh nghiệp có nhu cầu và cam kết dán thành công nhãn chứng nhận CE hoặc UL cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong năm 2019.

Vui lòng xem thư mời đính kèm.

4. Nghĩa vụ của doanh nghiệp: Cam kết nhận được chứng nhận trong thời gian quy định. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc quy định của chương trình và hoàn tất các thủ tục thanh toán theo quy định của VASI.

5. Đăng ký tham gia

Thời hạn đăng ký: trước ngày 2 tháng 08 năm 2019. VASI ưu tiên DN đăng ký trước.

Các biểu mẫu liên quan:

Quý doanh nghiệp quan tâm tham gia vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi bản chính các biểu mẫu trên về: Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Phòng 704, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người liên hệ: anh Dương Danh Tại, 024-39369593, 0944359988; Và bản mềm về: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Trân trọng cảm ơn sự tham gia của quý doanh nghiệp./.