10/07/2018

Thư mời tham dự chương trình chuyển giao công nghệ ngành công nghiệp hỗ trợ năm 2018

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

              Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thực hiện Chương trình chuyển giao công nghệ ngành công nghiệp hỗ trợ năm 2018 thuộc 02 lĩnh vực: Điện – Điện tử; Ô tô. Trong quá trình chuyển giao công nghệ, Bộ Công Thương và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc sẽ giới thiệu các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia cùng phát triển công nghệ được chuyển giao, đồng thời để tiêu thụ sản phẩm sau chuyển giao công nghệ.

(Danh sách một số sản phẩm cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất điện/điện tử lớn của Hàn Quốc download San pham CNHT co nhu cau).

               Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thông báo cho các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia Chương trình và công nghệ cần chuyển giao (thư mời download CV- Cuc CN – Cgiao CN HQ). Ngoài các công nghệ sản xuất các sản phẩm trong danh sách đính kèm, doanh nghiệp có thể đăng ký bổ sung công nghệ theo nhu cầu (tên công nghệ bổ sung bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

              Mọi chi tiết xin liên hệ Anh Tại: 0944359988; email: duongdanhtai85@gmail.com