05/09/2021

Thư mời: Hội thảo trực tuyến về Dự thảo Nghị định EPR

Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ phát triển Chuỗi cung ứng ngành điện, điện tử, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), hợp tác với Hiệp hội các doanh nghiệp điện tử (VEIA) và Vụ Pháp chế – Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức Hội thảo trực tuyến “GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỀ TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT (EPR) ĐỐI VỚI RÁC THẢI ĐIỆN TỬ

– Thời gian: từ 13h15 đến 16h, ngày 09 tháng 09 năm 2021.

– Hình thức tham dự Hội thảo: online trên Zoom

– Thành phần tham dự: đại diện các doanh nghiệp sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà tái chế nhóm ngành hàng điện – điện tử; đại diện một số hiệp hội, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực môi trường.

Chương trình Hội thảo và dự thảo Nghị định về EPR được gửi kèm theo (bản đầy đủ của dự thảo Nghị định có thể truy cập tại link này).

Thư mời và bản dự thảo đính kèm xin load tại links sau: Thư mời; Dự thảo Nghị định (bản tiếng Việt)

Vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo với Ban Tổ chức trước ngày 08 tháng 09 năm 2021 (xin liên hệ chị Đào Liên +84903455652, Email: dlien@ifc.org ) hoặc nhấn link này

Tổ chức Tài chính Quốc tế trân trọng kính mời đại diện quý cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo.

Trân trọng cảm ơn./.

Trả lời