15/07/2019

Thư mời đăng ký/ cập nhật miễn phí thông tin trên cuốn Niến giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam 2019-2020

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Năm 2019, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) tiếp tục thu thập thông tin, xuất bản cuốn “Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam 2019 – 2020”.

Dự kiến xuất bản vào tháng 9/2019, cuốn Niên giám sẽ giới thiệu thông tin chi tiết về 200 doanh nghiệp CNHT Việt Nam tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất, chế tạo: linh kiện cơ khí; linh kiện điện – điện tử và linh kiện nhựa – cao su. Thông tin về mỗi doanh nghiệp bao gồm các nội dung: thông tin cơ bản, sản phẩm tiêu biểu, thị trường, khách hàng thường xuyên, hệ thống quản lý chất lượng, công nghệ, máy móc sản xuất…

Đây là hoạt động tiếp nối của nội dung xuất bản cuốn “Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam” đã được Trung tâm phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (SIDEC) xây dựng và xuất bản thường niên từ năm 2014. Cuốn Niên giám được VASI cung cấp cho các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và phát hành tại các hội thảo, hội chợ trong và ngoài nước. Cuốn Niên giám đã đạt hiệu quả cao trong việc thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp.

Yêu cầu: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam gửi đăng ký thông tin về VASI.

Chi phí: Miễn phí.

Bản đăng ký tham gia (theo mẫu) và file logo công ty, ảnh sản phẩm chính xin gửi qua email trước ngày 19/7/2019 tới: Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam; Tel: (024) 3936 9593; Email: [email protected]; Người liên hệ: Phạm Hải Phong; Tel: 0945 983 992; Email: [email protected]; [email protected];

Trân trọng cảm ơn./.