28/03/2023

Thông tin về dự án thí điểm để thương mại hóa dịch vụ tư vấn Digital x Kaizen

VASI trân trọng gửi tới quý hội viên thông tin Công ty cổ phần Dịch vụ phát triển Nhật Bản (JDS) sẽ thực hiện dự án thí điểm để thương mại hóa dịch vụ tư vấn Digital x Kaizen (kỹ thuật số x cải tiến).

JDS là công ty tư vấn tại Nhật Bản do một số chuyên gia đã tham gia tư vấn cho hội viên VASI trong chương trình của JICA sáng lập và điều hành.

Trong dự án thí điểm, các chuyên gia tư vấn của JDS chuyên về Kaizen (cải tiến) và Digital (kỹ thuật số) sẽ được cử đến công ty (nhà máy) để (1) đề xuất và thực hiện Kaizen nhanh chóng, (2) đề xuất nâng cao hoạt động Kaizen thông qua việc sử dụng kỹ thuật số.

Thông tin giới thiệu dự án (Tiếng Anh) vui lòng xem tại đây.

Thông báo mời tham gia dự án vui lòng xem tại đây.
1. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp trong ngành sản xuất có nhà máy quanh khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thời gian thực hiện Từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2023

3. Chi phí: Miễn phí (chỉ dành cho các dự án thí điểm)
* Dự kiến sẽ sử dụng thiết bị kỹ thuật số giá rẻ. Một bộ cảm biến liên quan đến IoT sẽ được cung cấp miễn phí. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều hơn 2 bộ, vui lòng chi trả chi phí cho bộ thứ 2 trở đi (khoảng 100 USD/bộ).

4. Điều kiện đăng ký
(1) Ban lãnh đạo chủ động tiến hành dự án.
(2) Có thể phân công người phụ trách Kaizen.
(3) Có người phân tích dữ liệu.
(4) Có vấn đề đang gặp phải rõ ràng và có thể thu thập dữ liệu liện quan đến vấn đề đó.
(5) Có thể đáp ứng nội dung viết trong mục 5.
(6) Cho phép quay video để làm tài liệu công khai.
(7) Có thể gửi trước ảnh chụp và ảnh toàn cảnh (ảnh 360°) về vấn đề đang gặp phải nếu có thể.

5. Nội dung doanh nghiệp cần thực hiện
(1) Người phụ trách luôn đồng hành cùng chuyên gia tư vấn Nhật Bản trong thời gian lưu trú (kể cả ban lãnh đạo nếu cần thiết).

(2) Chi trả chi phí phát sinh trong trường hợp muốn có thêm cảm biến (2 bộ trở lên) được liệt kê trong mục “3. Chi phí”.
(3) Chuẩn bị máy tính cá nhân, Wifi và nguồn điện tại nhà máy thử nghiệm số hóa.
(4) Trình bày kết quả hoạt động Kaizen tại buổi báo cáo giữa kỳ (nội bộ), buổi báo cáo kết quả cuối cùng (nội bộ), và hội thảo chia sẻ kết quả (trong Việt Nam).

6. Phương pháp tuyển chọn
Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ theo mẫu đơn đăng ký (điền vào đơn đăng ký, cung cấp các tài liệu cần thiết)
Vòng 2: Phỏng vấn trực tuyến
7. Địa chỉ nộp đơn
Vui lòng điền vào “Đơn đăng ký” từ URL bên dưới trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Ban tổ chức sẽ bắt đầu xem xét các đơn đăng ký theo thứ tự đơn đăng ký từ giữa tháng 3.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

 

Trả lời