20/06/2022

Thông tin về 2 sự kiện do RX Tradex tổ chức trong tháng 6/2022

Văn phòng VASI xin chuyển tiếp tới quý hội viên thông tin về 2 sự kiện do RX Tradex tổ chức với chủ đề về Chuyển đổi nhà máy tinh gọn:

– Diễn đàn (Forum) Công nghiệp & Công nghiệp Hỗ trợ về Chuyển đổi nhà máy tinh gọn sẽ diễn ra vào chiều Thứ 4, ngày 29/06/2022

– Chuyến đi tham quan nhà máy (Factory tour) với chủ đề “Tiến trình chuyển đổi nhà máy tinh gọn” sẽ diễn ra vào ngày Thứ 5, ngày 30/06/2022.

Chi tiết chương trình của 2 hoạt động vui lòng xem trong file đính kèm:

Đây là các sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện do RX Tradex tổ chức: Diễn đàn Công nghiệp & Công nghiệp Hỗ trợ (chiều 29/06) Chuyến tham quan Nhà máy (30/06), Diễn đàn Điện tử và Tham quan nhà máy (20/07), Triển lãm VME từ 10-12/08/2022 và Triển lãm NEPCON từ 14-16/09/2022.

Đăng ký tham gia: Doanh nghiệp hội viên quan tâm vui lòng đăng ký trực tiếp với RX Tradex qua đường link: https://qrco.de/bcw43K

Hoặc liên hệ:

Trả lời