02/05/2020

THÔNG BÁO TUYỀN CHỌN CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC

Trong khuôn khổ Chương trình Phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020 của Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương, Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam được giao chủ tri thực hiện Đề án: “Đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng mô hình nhóm huấn luyện TWI tại khu vực miền Bắc”. Để việc thực hiện Đề án đảm bảo đúng quy định và mục tiêu đã đặt ra, Hiệp hội cần tuyển chọn các chuyên gia trong nước nhằm thực hiện một số nội dung công việc thuộc Đề án.

thông tin chi tiết xin xem tại

1. Thong bao tuyen chon chuyen gia – TWI

trân trọng cảm ơn

Trả lời