28/08/2023

TEAM TOYOTA VIỆT NAM VÀ VASI LÀM VIỆC TẠI TECHNOKOM

Hôm nay, ngày 28/8, team Toyota Việt Nam và VASI đã có buổi hỗ trợ tại Technokom. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình TMV- VASI cải tiến Onsite.
Trong khuôn khổ Chương trình, Technokom đang triển khai các hạng mục cải tiến layout SX theo dòng chảy và tiếp vận, bố trí layout kho nguyên liệu- kho thành phẩm, tối ưu hoá nhân sự SX.
Về nhân sự, các chuyên gia của Toyota chia sẻ về việc tính toán nhân sự: Các cty VN thường xuyên tuyển nhân sự dư so với nhu cầu thực tế (để dự phòng rủi ro) dẫn đến lãng phí, điểm khác biệt của quản trị tinh gọn là chỉ tuyển dụng ở mức thấp hơn nhu cầu tính toán, phần thiếu các bộ phận sẽ phải cải tiến để đáp ứng yêu cầu công việc.
Các hội viên VASI có nhu cầu tham gia dự thính các buổi tư vấn/tham gia chương trình năm sau vui lòng liên hệ với văn phòng VASI để lên kế hoạch.
Người phụ trách: anh Phong hoặc anh Minh.

Trả lời