24/02/2022

Tài liệu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam xin được gửi tới quý hội viên một số ấn phẩm liên quan đến chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các tài liệu này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dự án USAID- LinkSME thực hiện và công khai tại website Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, địa chỉ: https://digital.business.gov.vn/.

  • Sổ tay chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Sổ tay này là một sản phẩm nằm trong khuôn khổ của Dự án USAID- LinkSME, cung cấp các khái niệm, lộ trình CĐS phổ biến để giúp doanh nghiệp hiểu rõ về CĐS là gì; CĐS được thực hiện ở đâu trong mô hình kinh doanh, quản trị; các bước thực hiện; cách thức đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS để doanh nghiệp nhận thức được mình đang ở bước nào của lộ trình.

Đi kèm với các bước trong lộ trình CĐS, sổ tay cũng cung cấp thông tin chỉ dẫn về các giải pháp công nghệ, nhà cung cấp trên thị trường và có một số thông tin phân tích sơ bộ để giúp doanh nghiệp có các phân tích/đánh giá ban đầu. Ngoài ra, chỉ dẫn công nghệ cho ngành Công nghiệp chế tạo cũng được phân tích với mục đích cung cấp thông tin sâu hơn cho các DNNVV trong lĩnh vực này. Cuối cùng, một số các câu hỏi cho các vấn đề thường gặp trong CĐS của doanh nghiệp cũng được liệt kê để giúp DNNVV xem xét, cân nhắc cho lộ trình CĐS của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quan tâm có thể download cuốn sổ tay tại đây.

  • Báo cáo thường niên về chuyển đổi số cho doanh nghiệp 2021

Đây là báo cáo thường niên được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án USAID- LinkSME.

Nội dung chính của báo cáo gồm 3 phần: Tổng quan về chuyển đổi số ở doanh nghiệp; Mục tiêu tiếp cận kiến thức chuyển đổi số và các rào cản của doanh nghiệp; Kết quả khảo sát nhu cầu chuyển đổi số và giải pháp công nghệ của doanh nghiệp; Giới thiệu các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ KH-ĐT.

Doanh nghiệp quan tâm có thể download cuốn báo cáo tại đây.

Hy vọng thông tin này sẽ hỗ trợ được công việc của các anh chị.

Trả lời