VASI

Buổi gặp mặt tháng 4 của VASI

Ngày 27 tháng 4, Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) đã tổ chức buổi gặp mặt thành viên tháng 4. Được tổ chức tại nhà hàng Au – Delice French ...