10/03/2017

Sự cần thiết thành lập Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Hiện nay, SIDEC và các doanh nghiệp, cá nhân liên quan đang tích cực vận động thành lập Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-  tổ chức xã hội nghề nghiệp và tự nguyện, đại diện cho các tổ chức và cá nhân tại Việt Nam, thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Hiệp hội được thành lập nhằm mục tiêu kết nối doanh nghiệp, nâng cao năng lực, phát triển hệ thống doanh nghiệp và lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Dự kiến, Hiệp hội sẽ được thành lập vào tháng 3/2017.

Tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI năm 2011, công nghiệp hỗ trợ được định hướng là một nội dung quan trọng để phát triển công nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, tạo nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Thực hiện quan điểm này, Quốc hội đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015, trong đó khẳng định phát triển nhanh công nghiệp hỗ trợ và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng là nội dung quan trọng nhằm cơ cấu lại nền kinh tế.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp – Bộ Công Thương, năm 2014, Việt Nam có khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng trong các lĩnh vực cơ khí, nhựa – cao su, điện – điện tử, đã cung cấp được sản phẩm cho các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam trong các lĩnh vực chế tạo như xe máy, ô tô, máy nông nghiệp, điện – điện tử. Đa số các doanh nghiệp này thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước, có quy mô nhỏ và vừa. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các doanh nghiệp này còn rất yếu. Việc kết nối giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam và trên toàn cầu được thực hiện đơn lẻ, chưa có tính tổ chức. Các Hiệp hội ngành nghề liên quan đến các lĩnh vực công nghiệp kể trên cũng chưa có các hoạt động hướng đến nhóm đối tượng sản xuất linh kiện phụ tùng này. Hiện tại chưa có Hiệp hội nào đại diện ở phạm vi quốc gia đại diện cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ kể trên. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ chưa tham gia vào hiệp hội doanh nghiệp nào và có rất ít thông tin liên quan đến công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Việc thành lập Hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam là nguyện vọng của đông đảo các doanh nghiệp kể trên. Hiệp hội sẽ liên kết, kết nối các doanh nghiệp, giúp gia tăng năng lực hệ thống doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại mà Đại hội Đảng XI đã đề ra.

Nguồn: sidec.vn

Trả lời