16/11/2017

Samsung tăng mạnh sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam

Tính chung 10 tháng năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,3% của cùng kỳ năm 2016 và cao hơn mức tăng 7,9% của 9 tháng năm nay.

Trong 10 tháng năm 2017 một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; kim loại; sản phẩm từ cao su và plastic; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn.

Trong đó mặt hàng ti vi tăng cao so với cùng kỳ năm trước, một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm như xe máy, ô tô, điện thoại di động.

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10 năm 2017 của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn, so với cùng kỳ năm trước của Bắc Ninh tăng 32% do Tập đoàn Samsung tăng mạnh khối lượng sản xuất linh kiện điện tử, Hải Phòng tăng 20%, Thái Nguyên tăng 17,9%, TP.HCM tăng 7,8%, Cần Thơ tăng 7%, Hà Nội tăng 6,9%…

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 1/10/2017 tăng 5,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,5%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 7,2%.

theo support.gov.vn