05/05/2020

Rà soát các bất cập, vướng mắc trong thực thi các quy định của pháp luật

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) tiến hành thu thập thông tin về các vướng mắc, khó khăn từ mâu thuẫn, bất cập trong quy định pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ.

Các doanh nghiệp hội viên có vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các quy định của Pháp luật vui lòng chia sẻ với nội dung vướng mắc với VASI theo nội dung: Nội dung, hình thức vướng mắc đang gặp phải; Kiến nghị xử lý (nếu có).

Mọi thông tin vướng mắc vui lòng gửi về Văn phòng VASI qua email hoặc Viber, Zalo. Người liên hệ: anh  Phong; Email: [email protected]; ĐT: 0945983992

Các thông tin thu thập được sẽ được xử lý và chuyển tới các cơ quan Nhà nước, các đơn vị liên quan để phối hợp kiến nghị, giải quyết. Văn phòng VASI sẽ thực hiện tập hợp nội dung vướng mắc và chỉ chia sẻ lại thông tin cụ thể khi được sự đồng ý của doanh nghiệp.

Trả lời