Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và sản phẩm dầu mở (APP)

sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn và chất lỏng chuyên dụng.
Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
1996
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bôi trơn công nghiệp và dân dụng, bao gồm tất cả các chủng loại dầu mỡ nhờn từ thông dụng đến đăc chủng như dầu động cơ các loại, dầu công nghiệp các loại như dầu thủy lực, dầu tuần hoàn, dầu máy nén, dầu tuốc bin, dầu bánh răng, dầu máy dệt, dầu tải nhiệt, dầu khoan đá, dầu mỡ mía đường.... mỡ bôi trơn đa dụng thông thường, mỡ bôi trơn đa dụng chịu tải, mỡ chịu tải cao cấp và mỡ chịu nhiệt cao cấp

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (Công ty APP) là một trong các công ty hàng đầu về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn và chất lỏng chuyên dụng. Được thành lập ngày 28/08/1996, theo quyết định số 2365/QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trên cơ sở tách Trung tâm Phụ gia Dầu mỏ từ Viện Hoá học Công nghiệp Việt Nam, Công ty APP đã trở thành một trong những đơn vị Khoa học Công nghệ đi đầu trong việc chuyển từ cơ chế hành chính sự nghiệp, được Nhà nước bao cấp sang hoạt động hạch toán kinh doanh. Theo sự phát triển của Việt Nam, từ ngày 19/08/2003, Công ty chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ  phần theo quyết định số 133/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Pin It

Comments are closed.