20/08/2021

Phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ

Dựa vào thế mạnh sản xuất tại địa phương, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên phát triển các lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, chế tạo, dệt may – da giày, công nghệ cao… 

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định 1125/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã đặt mục tiêu đến năm 2025, xây dựng và phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh Quảng Ngãi, với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có khả năng cạnh tranh cao; ưu tiên đầu tư thực hiện các chính sách khuyến khích nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo nền tảng để phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; từng bước đáp ứng nhu cầu về nguyên, phụ liệu cho sản xuất tại địa phương, cho toàn Vùng và cả nước cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến năm 2030: Phát triển tỉnh Quảng Ngãi trở thành một trung tâm pát triển công nghiệp hỗ trợ (về một số chủng loại sản phẩm) cho cả Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Dựa vào thế mạnh sản xuất tại địa phương, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên phát triển các lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, chế tạo, dệt may – da giày, công nghệ cao… Các giải pháp được đưa ra gồm có Xây dựng khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp chuyên sâu phục vụ thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ; Ưu tiên phát triển các cụm liên kết sản xuất phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực; Lập Quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh; Đẩy mạnh thu hút đầu tư; Xây dựng cơ chế liên kết phát triển giữa tỉnh Quảng Ngãi và Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong phát triển các ngành Công nghiệp hỗ trợ; các giải pháp về bảo vệ môi trường, tín dụng, đầu tư, dịch vụ hành chính công…

Dự kiến, kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 là 11.442.000.000 đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách nhà nước cấp. Trong đó, tỉnh dự kiến tập trung vào các hoạt động Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển gia và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu và Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài tỉnh; xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ.

Với tiềm năng, thế mạnh về hệ thống hạ tầng công nghiệp, về các ngành công nghiệp chủ lực riêng có; với cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vượt trội, môi trường kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn và với quyết tâm cũng như định hướng đúng đắn về ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ là một điểm sáng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới.

Nguồn: Moit

Trả lời