08/05/2016

Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 3/11/2015, Chính phủ đã phê duyệt Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nghị định này được ban hành thay thế Quyết định 12/2011/QĐ-TTg về Chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ và Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Nghị định 111/2015/NĐ-CP (Nghị định) quy định các chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nội dung Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ bạn đọc có thể download tại đây.

Trả lời