11/07/2023

Mời tham gia khóa đào tạo online về Kiểm soát chất lượng thông qua Giải quyết vấn đề theo triết lý 8D

Kính gửi Quý doanh nghiệp

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), phối hợp với P&Q Solution, tổ chức Khóa đào tạo “Kiểm soát chất lượng thông qua Giải quyết vấn đề theo triết lý 8D”.

Khóa học giúp cho học viên hiểu và ứng dụng được Thực hành 5 Why để giải quyết các vấn đề hiện trường và Mô hình 8 bước giải quyết vấn đề của Ford, phục vụ cho mục đích xử lý bất thường, cải tiến liên tục và quản lý điều hành nói chung.đặc biệt về các vấn đề về chất lượng. Đây là khóa đào tạo trong chuỗi đào tạo online được VASI thực hiện cho các hội viên năm 2023.

Chi tiết như sau:

 1. Thời gian: 08:30 – 16:30, Thứ 6, ngày 21/7/202
 2. Hình thức: trực tuyến qua ứng dụng Zoom
 3. Nội dung đào tạo:
 • Tổng quan về 8D;
 • Các bước thực hiện 8D: Nhận diện vấn đề, Lập đội giải quyết vấn đề, Mô tả vấn đề, Xác định và thực hiện giải pháp ngăn ngừa tức thời, Phân tích nguyên nhân gốc rễ, Chọn và kiểm định giải pháp, Thực hiện và xác nhận giải pháp, Phòng chống tái xuất hiện, Tưởng thưởng cho đội cải tiến và thực hiện;
 • Các công cụ sử dụng trong thực hành 8D;
 • Thảo luận về các tình huống thực tế tại các công ty tham gia đào tạo;
 1. Thông tin giảng viên: Ông Nguyễn Đình Tuấn – Chuyên gia tư vấn từ PnQ Solution.
 2. Đối tượng tham dự: 
  • Nhân sự quản lý/giám sát hiện trường (sản xuất, kỹ thuật, thiết bị, chất lượng, kế hoạch, kho vận); Quản lý cấp trung; Các nhân sự quan tâm đến chủ đề này;
  • Các nhân sự công ty muốn bồi dưỡng để đưa vào các vị trí quản lý nêu trên.

Mỗi doanh nghiệp tham gia trên tối đa 02 slot đào tạo online (Mỗi thiết bị như máy tính/điện thoại tham gia vào Zoom của lớp tính là 1 slot – các công ty muốn cử nhiều người tham gia vui lòng bố trí ngồi cùng nhau trong 1 phòng họp và sử dụng chung slot đó)

6. Phí tham gia:

 • Hội viên VASI: Miễn phí.
 • Các doanh nghiệp, đơn vị chưa phải là hội viên VASI: 3.000.000đ/doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp vui lòng đăng ký tham dự theo đường link:  https://forms.gle/fc5VCfGq3CD4r3WR8

Hạn đăng ký: ngày 20/7/2023.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), người liên hệ: anh Phạm Hải Phong, SĐT/Zalo: 0945983992

Trân trọng.

Trả lời