26/08/2019

Mời tham gia Hội thảo "Nâng cao năng lực công nghệ và hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp cơ khí – tự động hóa thông qua các Chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia" do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Nhằm đánh giá kết quả triển khai các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia trong giai đoạn 2010 – 2020 trong lĩnh vực cơ khí – tự động hóa, Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực công nghệ và hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp cơ khí – tự động hóa thông qua các Chương trình KH&CN quốc gia”.

1. Mục tiêu của Hội thảo:

– Đánh giá kết quả triển khai các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia trong lĩnh vực cơ khí – tự động hóa giai đoạn 2010 – 2020.

– Xu hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí – tự động hóa trong giai đoạn 2021 – 2030.

– Giới thiệu các hỗ trợ của các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí – tự động hóa.

– Giới thiệu một số kết quả tiêu biểu của các Chương trình KH&CN quốc gia trong lĩnh vực cơ khí – tự động hóa.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo:

– Thời gian: 8:00 Thứ Tư ngày 04/9/2019

– Địa điểm: Phòng 204, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự hội thảo, phát biểu ý kiến và đóng góp cho sự thành công của hội thảo. Các cá nhân, đơn vị quan tâm đăng ký thông tin tham dự sự kiện tại đây.