18/05/2021

Mời tham gia đăng ký / cập nhật thông tin trên Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam 2021-2022

Năm 2021, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) tiếp tục thu thập thông tin, xuất bản cuốn “Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam 2021 – 2022”. Dự kiến xuất bản vào tháng 8/2021, cuốn Niên giám sẽ giới thiệu thông tin chi tiết về khoảng 250 doanh nghiệp CNHT Việt Nam tiêu biểu trong các lĩnh vực: linh kiện cơ khí; linh kiện điện – điện tử; linh kiện nhựa – cao su; Nguyên vật liệu & Dịch vụ khác. Thông tin về mỗi doanh nghiệp bao gồm các nội dung: thông tin cơ bản, sản phẩm tiêu biểu, thị trường, khách hàng thường xuyên, hệ thống quản lý chất lượng, công nghệ, máy móc sản xuất…

Đây là hoạt động tiếp nối của việc xuất bản cuốn “Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam” đã được Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam xây dựng và xuất bản thường niên.

Cuốn Niên giám được VASI cung cấp cho các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp đang tìm nhà cung cấp và phát hành tại các hội thảo, hội chợ trong và ngoài nước. Cuốn Niên giám đã đạt hiệu quả cao trong việc thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp.

Yêu cầu: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam gửi đăng ký thông tin về VASI.

Form đăng ký vui lòng download tại đây: VASI – Dang ky Nien giam 2021-2022

Thư mời đăng ký vui lòng download tại đây: VASI- Thu moi dang ky Nien giam 2021-2022

Chi phí: Miễn phí.

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham gia giới thiệu/cập nhật thông tin miễn phí về doanh nghiệp mình. Bản đăng ký tham gia (theo mẫu) xin gửi qua email trước ngày 18/6/2021 tới: Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam; Email: info@vasi.org.vn; Người liên hệ: Phạm Hải Phong; Tel: 0945 983 992; Email: phphong87@gmail.com; phamhaiphong@vasi.org.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Trả lời