22/05/2017

Mời tham dự buổi gặp mặt thường niên tháng 5

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) chính thức được thành lập vào tháng 3 năm 2017 với mục tiêu tập hợp, kết nối và nâng cao năng lực các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đóng góp ý kiến trong việc hoạch định chính sách, tìm kiếm và kết nối với thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hàng tháng, VASI có buổi gặp mặt trao đổi thông tin và giao lưu chia sẻ giữa các thành viên. Buổi gặp mặt tháng 5 năm 2017 dự kiến sẽ được tổ chức như sau:

Thời gian: Từ 16h00 đến 18h00, Thứ 3, ngày 30 tháng 05 năm 2017.

Địa điểm dự kiến: Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình dự kiến:

16:00 – 16:05: Khai mạc, giới thiệu thành viên

16:05 – 16:35: Chương trình Đổi mới Khoa học Công nghệ Quốc gia và khả năng nhận tài trợ vốn của Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ

16:35 – 17:05: Quỹ đổi mới Khoa học Công nghệ Quốc gia và khả năng nhận tài trợ vốn của Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ

17:05 – 18:00: Trao đổi và hỏi đáp

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trân trọng kính mời các anh chị đăng ký tham dự ​theo đường link: https://goo.gl/forms/T7RYlgg0AjCnPBtq2

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự. Đăng ký tham gia vui lòng gửi trước ngày 29/05/2017.

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: taidd.ipsi@moit.gov.vn/duongdanhtai85@gmail.com (Anh Tại, SĐT: 0944359988).