20/01/2022

Mời đăng ký tham gia: DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH KHU VỰC TƯ NHÂN VIỆT NAM

Kính gửi: Quý doanh nghiệp Hội viên,
Với mục tiêu thúc đẩy thực thi các chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân, IPS-C hướng tới tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với USAID chính thức khởi động “Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”.
Dự án khởi động trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi nền kinh tế đang đối mặt với dịch bệnh. Điểm đặc biệt của Dự án là thiết kế gói hỗ trợ riêng biệt cho doanh nghiệp đang tăng trưởng để trở thành doanh nghiệp dẫn dắt, đồng thời có sự chia sẻ chi phí giữa doanh nghiệp và dự án để cùng nhau hợp tác, từ đó có tác động lan toả, tạo nên nhiều doanh nghiệp tiên phong.
Hoạt động hỗ trợ của dự án sẽ được thực hiện theo nguyên tắc công – tư phối hợp. Các doanh nghiệp sẽ cam kết cùng đóng góp, chia sẻ nguồn lực thực hiện các hoạt động hỗ trợ, nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động của doanh nghiệp và tính bền vững của các hoạt động.
Với tổng vốn tài trợ hơn 36 triệu USD, thực hiện trong thời gian 5 năm (2021-2025), dự án đặt mục tiêu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho 5.000 doanh nghiệp nhỏ đang tăng trưởng, giúp các doanh nghiệp này nâng cao năng suất. Trong đó, có 240 doanh nghiệp nhỏ đang tăng trưởng gia nhập thành công thị trường khu vực và quốc tế, bao gồm cả việc định vị thành công các sản phẩm mang thương hiệu Việt. Ngoài ra, Bộ KH&ĐT và USAID cũng sẽ giúp khoảng 60 doanh nghiệp tiên phong được các gói hỗ trợ tổng thể, chuyên biệt, nhằm tạo ra sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng và trí tuệ của người Việt Nam, định vị thương hiệu sản phẩm “Made in Vietnam”.
Dự án cũng chính thức công bố cổng thông tin đăng ký tiếp nhận hỗ trợ. Theo đó, mọi doanh nghiệp nhỏ và vừa của người Việt đăng ký hoạt động tại Việt Nam đều có thể nộp hồ sơ đăng ký thông qua trang web HTTPS://IPSC.VN./.
Dự án sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp theo 7 gói hỗ trợ: (Chi tiết hoạt động từng gói hỗ trợ xem tại website bên trên).
Nội dung chính 7 gói hỗ trợ gồm có:
  • Gói hỗ trợ 01: THÍCH ỨNG VÀ TĂNG TRƯỞNG – Hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và cải thiện hoạt động kinh doanh trong bối cảnh Covid 19. Nội dung chi tiết xin xem qua ảnh dưới đây
 
  • Gói hỗ trợ 02: MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG – Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.. Nội dung chi tiết xin xem qua ảnh dưới đây

 

  • Gói hỗ trợ 03: NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT – Tăng cường giá trị Việt, tính độc đáo, riêng biệt của sản phẩm. Nội dung chi tiết xin xem qua ảnh dưới đây

  • Gói hỗ trợ 04: SỐ HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP – Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp số hóa phổ biến để nâng cao hiệu quả hoạt động. Nội dung chi tiết xin xem qua ảnh dưới đây

 

  • Gói hỗ trợ 05: NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH – Hỗ trợ doanh nghiệp Tái cấu trúc tài chính và tiếp cận các sản phẩm tài chính đa dạng. Nội dung chi tiết xin xem qua ảnh dưới đây

 

  • Gói hỗ trợ 06: GIÁ TRỊ VIỆT NAM VƯƠN RA THẾ GIỚI – dành cho các doanh nghiệp tiên phong. Nội dung chính là Hỗ trợ đánh giá toàn diện và Xây dựng lộ trình chuyển đổi doanh nghiệp.  Nội dung chi tiết xin xem qua ảnh dưới đây

 

  • Gói hỗ trợ 07: GIÁ TRỊ VIỆT NAM VƯƠN RA THẾ GIỚI – dành cho các doanh nghiệp tiên phong. Nội dung chính là Hỗ trợ đánh giá toàn diện và Xây dựng lộ trình chuyển đổi doanh nghiệp.  Nội dung chi tiết xin xem qua ảnh dưới đây

Các gói hỗ trợ khá phù hợp với các doanh nghiệp nhò và vừa Việt Nam. Tùy theo nhu cầu, doanh nghiệp có thể đăng ký để được tham gia và được hỗ trợ theo các hình thức khác nhau tùy thuộc vào thực trạng và nhu cầu của doanh nghiệp.

Hy vọng thông tin này sẽ hỗ trợ được hoạt động của công ty các anh chị.
Trân trọng./.

Trả lời