15/09/2017

Lễ ký kết Quy chế xử lý vướng mắc giữa Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam

Ngày 14/09/2017, tại Cục Hải Quan TP. Hải Phòng đã diễn ra lễ ký kết Quy chế xử lý vướng mắc giữa Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, về phía Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam có Phó Giáo sư Phan Đăng Tuất – Phó Chủ tịch thường trực; TS. Trương Thị Chí Bình – Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch. Về phía Cục Hải quan TP. Hải Phòng có Phó Cục trưởng Nguyễn Kiên Giang; Trưởng phòng Giám sát Quản lý Nguyễn Quốc Cường; Phó Trưởng phòng Giám sát quản lý về Hải quan Trần Thị Kim Hoa.

PGS Phan Đăng Tuất – Phó Chủ tịch thường trực tặng cuốn Niên giám về Công nghiệp Hỗ trợ các ngành Chế tạo Việt Nam 2017 – 2018 cho Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Theo Quy chế này, các vướng mắc của cộng đồng Doanh nghiệp khi làm thủ tục XNK qua địa bản TP. Hải Phòng sẽ được thường xuyên, kịp thời tháo gỡ thông qua cơ chế phối hợp xử lý vướng mắc. Còn những vướng mắc có tính phổ biến, liên quan đến nhiều DN sẽ được tập trung về đầu mối của từng Hiệp hội, sau đó Hiệp hội sẽ phản ánh với cơ quan hải quan. Trường hợp vướng mắc liên quan trực tiếp đến thông quan hàng hoá, cần xử lý nhanh thì DN phản ánh trực tiếp cho Chi cục nơi làm thủ tục để giải quyết.

Đây chính là hoạt động thiết thực của Cục Hải quan TP. Hải Phòng nhằm triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 19-2016/NQ_CP ngày 28/4/2016; 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 14/07/2015 của Thủ trướng Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của cộng đồng DN.

Định kỳ 01 lần/năm, Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Hiệp hội sẽ tổ chức họp đánh giá việc triển khai thực hiện. Trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của một trong hai bên, có thể tổ chức họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc quy định của pháp luật có sựu thay đổi thì Cục Hải quan TP Hải Phòng và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam sẽ cùng thống nhất điều chỉnh, bổ sung.

VASI