28/01/2021

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Chiều ngày 25/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp mở rộng lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Duy Đông đánh giá Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là bộ luật quan trọng, được Quốc hội ban hành và đi vào cuộc sống. Vì vậy, trong quá trình áp dụng cần có những Nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết và đi vào thực chất. Tại Cuộc họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn lắng nghe ý kiến của các đại biểu đến từ Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa… để hoàn thiện dự thảo trình xin ý kiến Chính phủ.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP được ban hành sẽ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; trách nhiệm thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo dự thảo, căn cứ nguồn lực hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định số lượng doanh nghiệp được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc: Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước; Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp xã hội nộp hồ sơ đáp ừng đủ điều kiện được hỗ trợ trước. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất. Doanh nghiệp nhỏ và vừa vi phạm pháp luật và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước thì không được hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định. Căn cứ điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ quy định tại Nghị định.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận các vấn đề về hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp, các mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, tham gia chuỗi giá trị, chi phí tư vấn, nguồn lực, cấp bù lãi suất …

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Mạnh Hùng đưa ra hai nhóm vấn đề cần thiết để đưa vào Nghị định đó là vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi, liên kết ngành và số hóa cho doanh nghiệp. Ngoài ra, cần bổ sung các chính sách hỗ trợ liên quan tới tư vấn, dịch vụ khi các doanh nghiệp hiện nay đang phải chịu rất nhiều gánh nặng về chi phí.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Duy Đông đánh giá cao ý kiến góp ý của các đại biểu. Các ý kiến đã bám sát vào nội dung của Dự thảo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định, sớm trình Chính phủ ban hành nhằm giải quyết cơ bản các nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/

Trả lời