19/08/2021

Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2015/NĐ-CP

Kính gửi Quý doanh nghiệp hội viên,

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được ban hành ngày 03 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Sau gần 5 năm, việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa đất nước. Bên cạnh đó, Nghị định số 111/2015/NĐ-CP đã tạo nền tảng pháp lý cho việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực CNHT, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp CNHT hoat động và đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định số 111/2015/NĐ-CP cũng bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Hiện tại, Bộ Công Thương đã hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2015/NĐ-CP và đang trong quá trình xin ý kiến góp ý trước khi trình Chính phủ. Dự thảo lần này có khá nhiều điểm bổ sung, sửa đổi nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp CNHT trong quá trình tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, đồng thời, đáp ứng các nhu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển của ngành CNHT trong giai đoạn mới, trong đó có thể kể đến như: (1) Mở rộng danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và hoạt động được hưởng ưu đãi; (2) Cập nhật định nghĩa của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; (3) Bổ sung thêm nhiều ưu đãi,…

Là các đơn vị có ảnh hưởng trực tiếp, VASI xin gửi tới các Quý doanh nghiệp hội viên bản Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung và mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp cho Dự thảo này. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, VASI sẽ tập hợp và gửi Bộ Công Thương xem xét, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Văn phòng Vasi theo địa chỉ email: inf[email protected].

Dự thảo Nghị định xin load tại đây: Dự thảo Nghị định 

Trân trọng cảm ơn,

 

Trả lời