23/03/2021

Khóa học trực tuyến: “Kinh nghiệm soạn thảo và ký kết hợp đồng”.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm vững một số vấn đề cơ bản trong việc giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng và giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng cũng như nắm vững một số điều khoản liên quan đến việc ký kết hợp đồng của Luật Thương mại, Luật Dân sự và một số các bộ luật liên quan khác, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức khóa học trực tuyến: “Kinh nghiệm soạn thảo và ký kết hợp đồng”.

  • Thời gian: Sáng ngày 07/04/2021 (Sáng: 8h30 đến 11h30).
  • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng ZOOM

Nội dung chương trình:

  • Một số vấn đề chung về Hợp đồng
  • Những lưu ý cho Doanh nghiệp khi đàm phán ký kết hợp đồng
  • Bài học cho doanh nghiệp khi giải quyết tranh chấp?

Diễn giả:

  • PGS-TS Nguyễn Minh Hằng – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) – Trưởng Khoa Luật – Đại học Ngoại thương

Kinh phí:    Doanh nghiệp không phải đóng góp kinh phí tham dự.

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký vui lòng liên hệ: Mr Vũ Bình (Tel: 0904 188 308/ 0225 3 804 888)

 

 

Trả lời