17/04/2020

Khảo sát về ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Kính gửi quý doanh nghiệp,

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, VASI thực hiện một cuộc khảo sát nhằm thu thập thông tin về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Các ý kiến của doanh nghiệp sẽ được VASI tổng hợp và chuyển đến các cơ quan Chính phủ. Báo cáo về kết quả khảo sát cũng sẽ được gửi tới quý vị. VASI rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của quý doanh nghiệp. Trân trọng cảm ơn!

Link khảo sát: https://forms.gle/ZBYVNAi9naWNja3M8

Chi tiết xin liên hệ: Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), 23 Ngô Quyền, Hà Nội
Người liên hệ: Anh Nguyễn Tùng. ĐT: 0986571994. Email: nguyentung@vasi.org.vn

Trả lời