21/08/2018

Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2018, với mục tiêu làm rõ hiện trạng  và nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, VASI thực hiện cuộc khảo sát về hiện trạng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để VASI đề xuất các chính sách và hoạt động hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn tới.
Kính đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm và cung cấp thông tin. Thông tin trong phiếu hỏi chỉ nhằm mục tiêu nghiên cứu và tuyệt đối được bảo mật.
Xin trân trọng cảm ơn.
PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP