28/02/2022

Họp trao đổi về triển khai ERP tại các doanh nghiệp – VASI và nhóm tư vấn USAID LinkSME

Chiều nay, vào hồi 14h30 ngày 28/02/2022, trên cơ sở đề xuất từ VASI, cuộc họp giữa Nhóm tư vấn của USAID LinkSME và VASI đã diễn ra với nội dung chính :
– Nhóm tư vấn của USAID LinkSME chia sẻ, giới thiệu một số modules Triển khai xây dựng hệ thống ERP cho một số doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp cơ khí nói riêng dựa trên nền tảng ODOO.
– Các trao đổi chi tiết về các Modules có liên quan tới các doanh nghiệp CNHT giữa các thành viên của VASI và Nhóm tư vấn
– Đề xuất hướng triển khai thí điểm tại các doanh nghiệp của VASI dưới sự hỗ trợ của Nhóm tư vấn USAID LinkSME
Cuộc họp kết thúc và mở ra cơ hội Hỗ trợ lớn cho các Doanh nghiệp Hội viên trong việc triển khai thí điểm hệ thống ERP tại doanh nghiệp thời gian tới.
Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật và gửi tới các Hội viên sớm nhất.
Doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực chuyển đổi số xin liên hệ với Phạm Hải Phong – 094 5983992
Trân trọng,

Trả lời