Tìm kiếm doanh nghiệp

Cơ khí

Công ty TNHH Một thành viên cơ điện và vật liệu nổ 31

Mã số doanh nghiệp: 4600103131
Năm thành lập: 1966
Địa chỉ: Đại Cát, Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên , , Thái Nguyên
Điện thoại: +84-208-3 863 148
Mã số doanh nghiệp: 4600103131
Tiêu chuẩn quản lý: ISO 9001:2015 - 5S
Sản phẩm chính: Chi tiết cơ điện cho ngành xi măng, Chi tiết cơ khí khác, Chi tiết phụ tùng xe máy
Trang thiết bị chính: Máy ép phun 100-300T(34); Máy đùn thổi tự động
Khách hàng chủ yếu:
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Tổng số lao động: 1425
THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ
Người liên hệ: Nguyễn Mạnh Vững
Chức vụ: Trưởng phòng R&D
Số điện thoại: +84-915 627 427

Công ty TNHH Một thành viên cơ điện và vật liệu nổ 31

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.