26/03/2022

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại An Việt


3.002

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại An Việt

Mã số doanh nghiệp:
0500551608
Năm thành lập:
2006
Địa chỉ:
Số 15 TT xây lắp điện, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội , , Hà Nội
Điện thoại:

Tiêu chuẩn quản lý:
ISO 9001:2015
Trang thiết bị chính:
Máy dập (60T-150T)
Khách hàng chủ yếu:
Các công ty FDI, Tomeco, Gteco
Tổng số lao động:
60

THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

Người liên hệ:
Đào Văn Minh
Chức vụ:
Phòng kỹ thuật
Số điện thoại:
+84-818 383 189This entry was posted in . Bookmark the permalink.