11/07/2022

Công ty TNHH TECH EVOLUTION


0.000

Công ty TNHH TECH EVOLUTION

Mã số doanh nghiệp:
2400906794
Năm thành lập:
2021
Địa chỉ:
việt yên , , Bắc Giang
Điện thoại:

Trang thiết bị chính:
CNC, máy cắt, ..
Khách hàng chủ yếu:
samsung
Tổng số lao động:
25

THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

Người liên hệ:
THÂN ĐỨC HỮU
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
0972 443 402This entry was posted in . Bookmark the permalink.