20/07/2022

Công ty cổ phần Cơ khí chính xác Hautech Việt Nam


0.000

Công ty cổ phần Cơ khí chính xác Hautech Việt Nam

Mã số doanh nghiệp:
1101947215
Địa chỉ:
Lô K11, đường số 3, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An , , Long An
Điện thoại:


THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

Người liên hệ:
Bùi Đình Hiếu
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
'0378190513This entry was posted in . Bookmark the permalink.