Showing 1 - 1 of 1
Số lao động:
180
Tiêu chuẩn:
IATF 16949
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Ý; Nhật Bản; Hà Lan; Hàn Quốc; Úc