Showing 1 - 3 of 3
3.52
Số lao động:
250
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Malaysia, Nhật, Pháp,..
Số lao động:
500
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Đài Loan, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật,..
Số lao động:
50
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Kinh nghiệm xuất khẩu:
Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia